Att vara anhörig eller närstående

Att vara anhörig / närstående till någon med dysmorfofobi (BDD)

Att stå nära någon med dysmorfofobi (BDD) kan vara svårt på flera sätt. Det är vanligt att bli påverkad av situationen och känna oro, nedstämdhet, maktlöshet, sorg och frustration. Det är dock viktigt att minnas att behandling finns mot dysmorfofobi och att den drabbade kan komma att få den hjälp som kan resultera i ett bättre liv och en godare hälsa. Om du är osäker på om den som står dig nära lider av dysmorfofobi så kan det vara värdefullt att minnas att nästan samtliga med problematiken utför flera tvångsmässiga beteende, varav många kan observeras av andra. Detta kan ge en som anhörig och närstående en ledtråd till vad som sker.

Som närstående kan du vidare informera om att behandling finns att mottaga och du kan även stödja personen till att själv söka hjälp. För att kunna få behandling är det dock avgörande att den som har problemen själv är villig till att ta emot hjälp.

Vill du komma i kontakt med tidigare drabbade av dysmorfofobi och/eller andra närstående kan du kontakta oss på kontakt@dysmorfofobi.se. Du kan också kontakta din vårdcentral om du behöver stöd att hantera din oro. I vissa kommuner kan det finnas stöd till dig som är närstående.

Om den som har dysmorfofobi är i akut behov av hjälp så kontakta vården omgående.

Länkar:

Källor:

1177.se, hämtad 21-01-21. https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/dysmorfofobi–bdd/   

internetpsykologi.se, hämtad 21-01-21. https://www.internetpsykiatri.se/behandling/dysmorfofobi-bdd/

sahlgrenska.se, hämtad 21-01-21. https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/a-o/dysmorfofobi/

psykiatrinordvast.se, hämtad 21-01-21. https://www.psykiatrinordvast.se/vard-hos-oss/mottagningar/testsida/angestenheten2/bdd-dysmorfofobi/  

ncbi.nlm.nih.gov, hämtad 21-01-21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2361388/

psykiatristod.se, hämtad 21-01-21. https://psykiatristod.se/regionala-vardprogram/dysmorfofobi/symtom-o-kriterier