Behandling inom vården

Vad kan du få för behandling inom vården?

Det finns behandling som hjälper vid dysmorfofobi (BDD), denna består ofta av två delar:

  • Psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi – KBT
  • Behandling med läkemedel, som vanligtvis används vid depression

 

Under en KBT-behandling får en kunskap om vad dysmorfofobi är, identifierar hur dysmorfofobin har påverkat det egna beteendet och ens tankar och vad en undviker att göra på grund av oro över utseendet. Individen får också stöd att stegvis minska tiden som läggs på att kontrollera och korrigera olika delar av utseendet. Med stöd av terapeuten får en även börja utsätta sig för situationer som vanligtvis undviks. Behandlingen syftar till att individen ska styras mindre av oro över utseendet och bli mindre begränsad i livet.

 

Känner du igen dig i delar av det om kännetecknar dysmorfofobi (BDD) och har haft det utmanande i sex månader eller längre kan du ha dysmorfofobi. Sök hjälp i vården om du tror att du lider av dysmorfofobi.

Var kan du söka vård?

Vård kan sökas på en vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning, ta kontakt om du tror att du eller någon du känner har dysmorfofobi. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in på 1177. Du kan också ringa telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Om du har tankar på att ta ditt liv eller mår så pass dåligt att du upplever att du inte orkar mer så kontakta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller akutmottagning.

Vid direkt fara för livet ska du ringa 112.

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi

Första delen av internetbehandling finns att läsa på den här sidan.

Självanmälan till internetbehandling med kognitiv beteendeterapi: www.internetpsykiatri.se