Hem

Dysmorfofobi (Body Dysmorphic Disorder – BDD)

Försöker du ofta dölja, kontrollera och/eller konstant förändra hela eller delar av ditt utseende? Fokuserar du dagligen på upplevda fel eller finner nya ”defekter” i ditt yttre? Upplever du en ständigt svårhanterbar oro och ångest över ditt utseende, i den utsträckningen att det begränsar stora delar av ditt vardagliga liv? Om så är fallet kan det röra sig om dysmorfofobi, också kallat upplevd fulhet eller BDD, som är en förkortning av engelskans body dysmorphic disorder

Mer om dysmorfofobi

Vård och behandling

Vad kan du göra själv?

Om du tror dig lida av dysmorfofobi (BDD) är det viktigt att du tar det på allvar. Dina första steg till att stödja dig själv kan vara att skaffa dig kunskap om dysmorfofobi och hur det kan behandlas. Att du lär dig om diagnosen kan minska den ångest och skam som du upplever, samtidigt som det kan resultera i ett bättre sätt att hantera olika situationer i vardagen…

Behandling inom vården

Under en KBT-behandling får en kunskap om vad dysmorfofobi är, identifierar hur dysmorfofobin har påverkat det egna beteendet och ens tankar och vad en undviker att göra på grund av oro över utseendet. Individen får också stöd att stegvis minska tiden som läggs på att kontrollera och korrigera olika delar av utseendet. Med stöd av terapeuten får en även börja utsätta sig för situationer som vanligtvis undviks. Behandlingen syftar till att individen ska styras mindre av oro över utseendet och bli mindre begränsad i livet…

Om Riksföreningen Dysmorfofobi

Riksföreningen Dysmorfofobi (BDD) startades november 2020. Initiativtagare till bildandet av föreningen var nuvarande Ordförande Michelle Nilsson, som också har egen erfarenhet av dysmorfofobi. I föreningen finns även anhörig- och närståendeerfarenheten representerad.  Utifrån stadgar har föreningen i syfte:

”…att bidra med kunskap och sprida information om Dysmorfofobi (även kallat body dysmorphic disorder – BDD), att arbeta opinionsbildande samt att verka för ett förbättrat stöd och vård, god tillvaro och förmåga att hantera livets olika utmaningar, för såväl drabbade som anhöriga och närstående. Föreningen ska arbeta förebyggande, stödjande och i ett påverkanssyfte.” 

Dysmorfofobi uppmärksammat i media

Här kan du se våra senaste publikationer. För att se alla publikationer, klicka här eller på knappen nedanför.

TV4 – Kristina lider av dysmorfofobi – får ångest av sitt utseende

Omkring två procent av den svenska befolkningen lider av sjukdomen dysmorfofobi, både män och kvinnor. Det innebär att man upplever sig själv som ful och patientgruppen ökar i antal. – Jag kan nästan jämföra mina ögon med Newfoundlandshundens, med deras … Läs mer »

Featured Post

Psykologtidningen.se – Fulhet som bara finns i den egna betraktelsen

Patientgruppen är stor men ganska okänd och erbjuds få behandlingsmöjligheter. Men nu kan internetbaserad KBT bli en effektiv, lättillgängligoch dessutom kostnadseffektiv behandling för patienter med dysmorfofobi.– Vi har avslutat den största studien någonsin i sitt slag och 30 procentav patienterna … Läs mer »

Featured Post

Expressen.se – Många svenskar lider av en inbillad fulhet

Fem timmar framför spegeln varje dag, ständiga kontroller av utseendet, social isolering och plastikoperationer. Omkring 200 000 svenskar är drabbade av dysmorfofobi, inbillad fulhet. Nu finns en svensk internetterapi som botar var tredje drabbad.– Tankar på utseendet hindrar en inte … Läs mer »

Featured Post