Om Riksföreningen Dysmorfofobi

Om oss

Riksföreningen Dysmorfofobi (BDD) startades november 2020. Initiativtagare till bildandet av föreningen var nuvarande Ordförande Michelle Nilsson, som också har egen erfarenhet av dysmorfofobi. I föreningen finns även anhörig- och närståendeerfarenheten representerad.  Utifrån stadgar har föreningen i syfte:

”…att bidra med kunskap och sprida information om Dysmorfofobi (även kallat body dysmorphic disorder – BDD), att arbeta opinionsbildande samt att verka för ett förbättrat stöd och vård, god tillvaro och förmåga att hantera livets olika utmaningar, för såväl drabbade som anhöriga och närstående. Föreningen ska arbeta förebyggande, stödjande och i ett påverkanssyfte.” 

Vårt förebyggande arbete har i syfte att delge kunskap till personal i skola, i kommunala, regionala och privata verksamheter samt till enskilda privatpersoner för att i tid kunna uppmärksamma tankar och beteende som kan komma att utveckla den psykiatriska diagnosen dysmorfofobi (BDD). På så sätt kan en komma att finna riskfaktorer innan dessa leder till en allvarligare kris för en själv eller annan.

Den ideella föreningen är under tidig uppbyggnad och erbjuder för nuvarande endast stöd och dialog via mail. Kontaktuppgifter finner ni här. I framtiden är ambitionen att kunna erbjuda fler och olika former av stödmöjligheter till drabbade, anhöriga och närstående.

Vårt påverkansarbete sker genom kontakt med olika vård- och stödverksamheter, genom att erbjuda kunskap om och sprida information kring diagnosen dysmorfofobi (BDD) samt genom att lyfta behov som målgruppen har gentemot vårdgivare och andra relevanta samhällsaktörer.  

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. På årsmötet väljs en styrelse som under verksamhetsåret förvaltar och beslutar i frågor rörande föreningen. Mer information om styrelsen hittar du här.