Vad kan du göra själv?

Om du tror dig lida av dysmorfofobi (BDD) är det viktigt att du tar det på allvar. Dina första steg till att stödja dig själv kan vara att skaffa dig kunskap om dysmorfofobi och hur det kan behandlas. Att du lär dig om diagnosen kan minska den ångest och skam som du upplever, samtidigt som det kan resultera i ett bättre sätt att hantera olika situationer i vardagen. 

Du kan också:

  • Stegvis begränsa den tid du lägger på att dölja, korrigera eller kontrollera utseendet. Det kan på sikt minska de utmaningar du upplever.
  • Ta kontakt med någon som du litar på och berätta om hur du mår. Om du har självmordstankar är detta extremt viktigt, du kan ta kontakt med någon som står dig nära, med vården eller ideella föreningar så som Mind (vilka har en självmordslinje en kan ringa till dygnet runt).
  • Tillåt dig att vara i sammanhang där du får umgås med människor som bidrar till att du uppskattar dig själv mer. Det finns säkert sammanhang som du undvikit och som du gärna hade velat vara i igen, eller nya sådana du har identifierat att du vill vara i. Planera dina steg för hur du i lagom takt kan börja vara i sociala sammanhang igen. Börja där du känner dig som mest trygg.  
  • Ta dig tid till att lyssna till ditt inre jag igen. Ställ dig frågor om vad tycker du om att göra i livet, vad som får dig att mår bra alternativt fick dig att må bra tidigare. De svar som du får kan hjälpa dig att identifiera vad som kan få dig att börja känna glädje alltmer igen.

Slutligen, du är inte ensam även om kampen kan kännas olidlig och förvirrande just nu. Vi är flera med dig som har upplevt den outhärdliga ångest, avsky och vilsenhet som kan komma med dysmorfofobin men vi är också många som vet att friheten bortom dess grepp är högst verklig att nå. Du kan bli fri, du med!

Vill du komma i kontakt med tidigare drabbade av dysmorfofobi (BDD) kan du kontakta oss på kontakt@dysmorfofobi.se

Länkar: