Vision och värdegrund

Riksföreningen Dysmorfofobi (BDD) står för:

  • Allas rätt till god psykisk, fysisk och själslig hälsa
  • Öppenhet kring psykisk ohälsa och minskat stigma
  • Att alla kan få uppleva ett liv fritt från dysmorfofobi (BDD)
  • Ett samhälle som utifrån ett holistiskt perspektiv satsar tillräckliga och anpassade resurser på att förebygga och behandla dysmorfofobi (BDD)

Ändamål

Föreningen ska arbeta förebyggande, stödjande och i ett påverkanssyfte. Riksföreningen Dysmorfofobi (BDD) ska verka för ett förbättrat stöd och vård, god tillvaro och förmåga att hantera livets olika utmaningar, för såväl drabbade som anhöriga och närstående.